Інформація для дописувачів

 

Редакційна колегія Січеславського альманаху запрошує Вас до співпраці і приймає до розгляду рукописи статей, рецензій та оглядів за профілем нашого видання українською мовою (для іноземних авторів – англійською чи російською мовами). Обсяг статей не повинен перевищувати 1 др. аркуша (18 машинописних сторінок формату А4 через 1 інтервал з полями по 2 см. з кожного боку), рецензій та оглядів – 0,2 др. арк.

Усі матеріали мають бути набрані на комп’ютері (диск із текстовим файлом Word і паперовий варіант статті – бажані). Бібліографічні посилання оформлюються за гарвардською системою (наприклад: [5, с. 472]); в кінці тексту бібліографічні посилання в алфавітному порядку.

До статті також додаються відомості про авторів (прізвище, ім’я та по-батькові, фах, вчений ступінь, вчене звання, місце роботи, посада, домашня або службова адреса, телефон/факс для зв’язку, електронна адреса).

Статті мають бути оформлені згідно з вимогами ВАК України.

Матеріали надсилати за адресою: 49005, м. Дніпропетровськ, проспект Карла Маркса, 19, корп. 1, кімн. 71, Дніпропетровське регіональне відділення Науково-дослідного інституту козацтва Інституту історії України НАН України – до 30 грудня кожного наступного року.

Зворотній звязок

Відвідувачі

275751
Сьогодні
За місяць
Усього
6
531
275751