Зміст №5 (2010)

 

Передмова

 

Абросимова С.В. Козацька генеалогія в творчій спадщині Д.І. Яворницького (Джерелознавчий аспект)

 

Швидько Г.К. Запорозьке козацтво у творчій спадщині М.Ф. Комарова

 

Ковальова І.Ф. Нові сфрагістичні надходження з козацьких пам’яток

 

Кривошея В.В. Монастирські синодики як джерело до історії Запорозького козацтва

 

Ченцова Н.В. Матеріали ДІМ ім. Д.І. Яворницького до біографії козацької родини Бурдим

 

Луняк Є.М. Українське козацтво в історичних дослідженнях у Франції

 

Кочергін І.О. Козацький рід Коростовцевих

 

Грибовський В.В. Риболовецькі промисли запорожців у Східному Приазов’ї

 

Харлан О.В. Бабайківська дерев’яна церква в ім’я святителя Христова Миколая. До питання локалізації місцезнаходження та архітектурно-містобудівні особливості

 

Білокінь А.М. Місце і роль Федора Григоровича Шиянова-Чернявського (єпископа Феофана) у розвитку духовності і культури в Україні в другій половині ХVIII – на початку ХIХ століття

 

Повідомлення, рецензії, хроніка

 

Грибовський В.В. Фронтирний вимір межиріччя Дону й Кубані у візії Дмитра Сеня

 

Про авторів

Зворотній звязок

Відвідувачі

276277
Сьогодні
За місяць
Усього
8
455
276277