Зміст №4 (2009)

 

Передмова

 

Абросимова С.В. З історії видання монографії Д.І. Яворницького „Історія запорозьких козаків”

 

Підосинова М.А. Виставка запорозького одягу з зібрання Дніпропетровського історичного музею

 

Степаненко Н.О. Коштовний свідок уманських подій. Корона Тори з колекції О.М. Поля

 

Тихонова М.М. Церковні тканини XVII – XVIII ст. з колекції Дніпропетровського історичного музею ім. Д.І. Яворницького: історія та художньо-стильові особливості

 

Мільчев В.І.Военно-политическое обозрение турецкой границы” П. Рум’янцева як джерело з історії Південної України

 

Харлан О.В. Містобудівні та архітектурні особливості слободи Половиці за літературними та картографічними джерелами ХVIII–XX cт.

 

Сокульський А.Л. Кераміка Кам’янської Січі (1709-1711; 1728-1734 рр.): історія, функціональні особливості, семантика

 

Дзюба В., Воробей Є., Дудка В., Присвітла Т. Топонімія сіл „Карнаухівка” і „Таромське”

 

Швидько Г.К.  Ревізія Миргородського полку 1738 року (продовження)

 

Грибовський В.В. Донос Павла Савицького на Петра Калнишевського: спроба верифікації

 

Москальов Д. В.Я. Ломиковський і „антикварний рух” в лівобережній Україні другої половини ХVIII – середини XIX ст.

 

Кочергін І.О. Нащадки козацької старшини в середовищі катеринославського дворянства у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.

 

Ковальова І.Ф. Дослідження Новобогородицької фортеці у 2008 р.

 

Шалобудов В.М. Нові знахідки монет XVIIст.на території посаду Новобогородицької фортеці

 

Векленко В.О. Натільні хрести доби Київської Русі з самарського Лівобережжя

 

Повідомлення, рецензії, хроніка

 

Ченцова Н.В. Нові сторінки життєпису Д.І. Яворницького (Рецензія на книгу: Абросимова С.В., Парамонов А.Ф., Дмитро Яворницький та його родовід – Харків: Харківський приватний музей міської садиби, – 2009. – 112 с.)

 

Про авторів

Зворотній звязок

Відвідувачі

275750
Сьогодні
За місяць
Усього
5
530
275750